За нашата фирма - от 2005 година

CS Development Ltd. е компания специализирана в разработването на специфични софтуерни продукти, уеб-базирани приложeния, статични и динамични уеб сайтове и приложения, а също и консултантски услуги в тази сфера на работа.
Компанията има висок потенциал и професионален опит в разработването на комплексни софтуерни решения за своите клиенти съобразно тяхните изисквания.

CS Development Ltd. осигурява стандартни и потребителски софтуерни продукти за различни бизнес компании или индивидуални потребители. Нашият екип от специалисти е винаги на разположение за нашите клиенти и се грижи за цялостната поддръжка и актуализация на създадените от нас продукти.

Нашата мисия е да изпълним и да надхвърлим очакванията на нашите клиенти и значително да подобрим тяхната работа чрез изпълнението на ефективни и съвременни софтуерни и Интернет решения.
Постигаме това благодарение на нашия екип от професионалисти в сферата на софтуерните разработки и информационните системи.

CS Development Ltd. е решението за Вашите софтуерни или уеб-базирани приложения!